Curs en Gènere i Vida Quotidiana a l'Antic Egipte

Presentació

Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d'acceptació. Així mateix, la experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d'altres llocs d'Espanya i hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tindre cursos com aquest.

Continguts

Vida privada, desenvolupament de l'individu en el seu context social i cultural, sexualitat, relacions de gènere... són temes que la historiografia tradicional havia deixat completament de banda i que ara comencen a rebre l'atenció que mereixen per part dels especialistes, especialment des dels anomenats estudis de gènere. L'objectiu d'aquest curs serà el d'oferir l'estat actual dels nostres coneixements sobre aquests temes en relació amb la societat egípcia antiga. Ho farem mostrant com eren i com vivien els homes i les dones a l'antic Egipte, des del seu naixement fins a la mort, passant per la infància, els rituals de pas a l'edat adulta, la plenitud social i la vellesa. Es pararà especial atenció als col.lectius que no constituïen l'elit dirigent del país: les dones, els infants, els ancians i tots aquells que fins ara no han estat protagonistes de la història però que hi varen participar. És a dir, es farà una anàlisi de la societat egípcia des de la perspectiva dels estudis de gènere.

Requisits d'accés

-Tenir títol de grau, diplomat o llicenciat de qualsevol branca de les ciències humanes i socials o altres especialitats.

-Sense titulació universitària que tinguin inquietuds i coneixements humanístics.

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 93 586 88 34

Correu electrònic: Jose.Lull@uab.cat

Web: http://www.uab.es/iepoa

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3523/6
Modalitat: Online
Dates: del 16/03/2021 al 14/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Gènere i Vida Quotidiana a l'Antic Egipte.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.