• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4626/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 15/09/2022
 • Final: 23/02/2023
 • Places: 100
 • Orientació: Professional
 • Preu: 450 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: on line
L'esclerodèrmia és una malaltia autoimmune rara i crònica, amb una prevalença entre 0,6 a 23 casos per milió d'habitants, depenent dels criteris diagnòstics i la metodologia emprats en els diferents estudis i sent més freqüent en dones (en una proporció 4 a 1) .
Tot i la seva baixa incidència, és la malaltia autoimmune sistèmica amb més mortalitat i no obstant això, és molt poc coneguda entre els especialistes, per la qual cosa és fonamental un curs d'aquestes característiques per millorar-ne el coneixement, i cal un maneig multidisciplinari de la mateixa.
L'objectiu general del curs és actualitzar els coneixements necessaris per a un correcte diagnòstic i pronòstic dels pacients amb Esclerodèrmia, contribuint a disminuir els errors diagnòstics ia detectar precoçment els senyals d'alarma per tal de millorar la supervivència del pacient i actualitzar el tractament , procediment i complicacions més freqüents.
El curs està dirigit a Llicenciats/Graduats en Medicina i Cirurgia de qualsevol especialitat, ja que es tracta d'una patologia multidisciplinària.
Pel seu caràcter multidisciplinari, l'equip docent està format per metges digestòlegs, internistes, cardiòlegs, reumatòlegs, nefròlegs i pneumòlegs.

Continguts

MÒDUL 1: GENERALITATS
- Assignatura1. Aspectes generals de la malaltia (I)
- Assignatura 2. Aspectes generals de la malaltia (II)

MÒDUL 2: AFECCIÓ ORGÀNICA (I)
- Assignatura 3. Afecció nefrològica
- Assignatura 4. Afecció digestiva

MÒDUL 3: AFECCIÓ ORGÀNICA (II)
- Assignatura 5. Pneumopatia intersticial
- Assignatura 6. Hipertensió pulmonar

Sortides professionals

Curs d'especialització en una àrea concreta de la medicina interna, per la qual cosa aportarà al professional un major coneixement i recursos per al correcte diagnòstic, pronòstic i tractament del pacient.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina

Centres col·laboradors

Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (SEMAIS)
S&H Medical Science Service S.L.

Contacte

Mar Ajubita Navarro

Telèfon: 915357183

Informació addicional

WWW.SHFORMACIÓN.ES

Més informació

Vols rebre més informació?