Curs en Els Estrangers en Condicions de Vulnerabilitat: Drets i Protecció

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Persones en situació de vulnerabilitat.
- Els menors estrangers no acompanyats. Pràctica administrativa.
- Les víctimes de trata de persones (I). Els plans i protocols de protecció.
- Les víctimes de trata de persones (II). La activitat administrativa.
- Les víctimes de violència de gènere estrangeres.
- Els grups i bandes juvenils: entre seguretat i integració.
- Protecció dels estrangers perseguits en el seu país: marc europeu (I).
- Protecció dels estrangers perseguits en el seu país: marc normatiu espanyol i problemes pràctics (II). Apàtrides.
- Els estrangers detinguts e internats. El règim dels Centres d’Internament.
- Estrangers a presó.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.
Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3161/13
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Dates: del 15/04/2021 al 14/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Els Estrangers en Condicions de Vulnerabilitat: Drets i Protecció

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.