Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4766/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 29/05/2023
 • Final: 30/06/2023
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 540 €
 • Preu especial 524 €
  Col·lectiu d'aplicació: Persones associades a l’associació de bibliotecaris, arxivers i documentalistes de les Illes Balears (ABADIB). Persones associades a l’associació de bibliotecaris, arxivers i documentalistes de les Illes Balears (ABADIB). Alumni FUAB de cursos o mòduls (només primera matricula
  Preu especial 497 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l’associació de professionals de l’arxivística i la gestió dels documents de catalunya (AAC)
  Preu especial 513 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB
 • Idioma de docència: Castellà

Continguts

Aquest curs permet conèixer els instruments de planificació de l'organització respecte les funcions essencials del centre, així com identificar els processos subjectes a planificació a mig i llarg termini i les accions executives que se'n deriven.

La planificació estratègica es fonamenta en el procés de transformació de les polítiques en planificació de serveis per assolir els resultats desitjats. Aquesta acció suposa preveure una sèrie d'elements i circumstàncies de l'organització i el seu entorn i tenir en compte els elements clau del procés de planificació: objectius, indicadors, resultats i avaluació.

En aquest sentit, l'alumnat que assoleixi els continguts podrà desenvolupar un pla de qualitat en el marc d’un servei integral en un servei d’arxiu.

En el pla de les infraestructures el mòdul permet conèixer els criteris constructius d'un edifici d’arxiu, aplicant conceptes de funcionalitat i seguretat integral (continent i contingut) i dissenyar un pla de manteniment i emergència de l'arxiu.

Els continguts també aporten un coneixement sobre tecnologia aplicada a la gestió dels documents que permet dissenyar una estructura tecnològica bàsica pel desenvolupament de les polítiques i activitats de l'arxiu o servei de gestió i identificar els principals instruments tecnològics per afavorir una gestió eficient i eficaç del centre.

Itineraris

Aquest curs està inclòs a la diplomatura de postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius (3313/5)

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Asociación Vasca de Professionales de Archivos, Biblioteques
Associació d'Arxivers de Catalunya
Associació d'Amics de la UAB

Més informació

Vols rebre més informació?