Curs en Detecció de Substàncies Psicotròpiques

Presentació

La conducció sota la influència de drogues, alcohol i medicaments disminueix l'aptitud dels conductors posant en risc a tots els usuaris de la via pública, convertintse així en una de les primeres causes dels accidents de trànsit.

Per a posar fre a aquesta xacra, és necessari conèixer i disposar dels procediments adequats de treball per a donar resposta a aquesta problemàtica, i tractar de fer les proves perceptives a aquells conductors i usuaris que suposadament es trobin sota els efectes d'aquestes substàncies.

La finalitat d'aquest curs és adquirir la capacitat de reconèixer i poder discriminar els comportaments i signes externs que ofereix un conductor i usuari de la via pública quan són motivats pel consum de substàncies psicotròpiques.


Atès que la casuística pot ser variada en funció de cada fet concret, en el curs s'ofereixen pautes generals amb l'objectiu de poder adaptar el treball a la situació que es presenti en cada intervenció.

Informació complementària:

- Reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
- Pràctica en un macrocontrol amb dispositiu real.
- Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.
- Horaris compatibles amb la jornada laboral.
- Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
- Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

M.1 Marc conceptual
M.2 Canvi legislatiu LECR
M.3 Experiència en Unitats Policials
M.4 Projecte DRUID
M.5 Marc legal, jurisprudència i praxi policial
M.6 Valoració de la prova
M.7 Drogo test
M.8 Delictes contra la seguretat del trànsit
M.9 Delictes contra la salut pública
M.10 Medicina forense. Coneixement i valoració de signes per consum de drogues
M.11 Concepte de droga, dependència i tolerància
M.12 Epidemiologia, tipus de drogues
M.13 Descripció de signes i el seu emmascarament
M.14 Noves drogues psicoactives
M.15 Implementació operativa
M.16 Aspectes legals i procedimentals Planificació de dispositius; Pràctica en la via pública; Creació del dispositiu de control d’alcohol i drogues.

Metodologia:

- Participació a l'aula: avaluació continuada de la quantitat i qualitat de les aportacions de l'alumne en el desenvolupament de les sessions de treball.
- Exercicis i casos: presentació de totes les activitats encarregades pel tutor.
- Treball final: participació programada en un dispositiu de control i elaboració d'una memòria de l'activitat.

Requisits d'accés

Poden accedir al curs les persones amb interès en la temàtica. El curs es dirigeix a:

- Agents de la seguretat pública i
privada.
- Centres docents.
- Serveis d'atenció a les persones.
- Centres d'oci.
- Directius de RH.

Sortides professionals

- Especialització dels agents de la seguretat pública en controls de carretera.
- Detecció de psicotròpics en l'entorn laboral per part de RH.

Contacte

Salvador Rodríguez Fernández

Telèfon: 935929710

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345721302046.html

Curs d'especialització UAB

12a Edició
Places: 60
Orientació: Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3491/12
Preu: 300 ¤
Preu especial: 250¤
Col·lectiu d'aplicació: Ex-alumnes EPSI, Afiliats FEPOL, Afiliats IPA i Entitats col·laboradores EPSI
Preu especial: 200¤
Col·lectiu d'aplicació: Formació a mida per cossos policials

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.
Dates: del 27/11/2020 al 12/12/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs en Detecció de Substàncies Psicotròpiques

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.