Curs en Art Egipci: Imatge i Interpretació

Presentació

- El curs està dirigit a l'estudiant universitari i al públic cultivat en general que desitja posseir una formació egiptològica especialment centrada en alguns temes d’interés vinculats a l’egiptologia.
- El curs serveix a l'estudiant per a mostrar com la cultura egípcia pot ser estudiada des de diferents àmbits temàtics i diferents enfocaments i mètodes.
- El curs està concebut com una introducció a un aspecte de la cultura faraònica, especialment atractiu i tractat de manera novedosa, dins d'aquesta civilització.
- Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d’acceptació. Així mateix, la experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d'altres llocs d'Espanya i hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tindre cursos com aquest.

Continguts

La imatge constituïx en les societats humanes un dels àmbits expressius més rics i diversos en significats. En el cas de l'Egipte antic, comprendre les seues imatges permet acostar-se a un gran nombre d'aspectes concrets de la seua cultura, vida quotidiana o religió, així com a una altra manera de veure i d'interpretar el món. Este curs busca, en primer lloc, explicar el sistema de representació dels egipcis de l'Antiguitat, la importància dels seus contextos i la naturalesa d'estos. Un altre objectiu important és el coneixement dels seus principis bàsics de composició, articulació i significats (posició, grandàries, colors). També es pretén iniciar l'estudiant en les metodologies tradicionals d'anàlisi (iconografia, criteris de datació) però així mateix, i especialment, en altres més recents i menys explotades i no obstant això més fecundes, com les basades en la iconologia i la semiologia, les quals permeten que les imatges egípcies no sols puguen ser mirades, sinó també llegides.

Requisits d'accés

-Tenir títol de grau, diplomat o llicenciat de qualsevol branca de les ciències humanes i socials o altres especialitats.

-Sense titulació universitària que tinguin inquietuds i coneixements humanístics.

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 935868834

Correu electrònic: Jose.Lull@uab.cat

Web: http://www.uab.es/iepoa

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3521/6
Modalitat: Online
Dates: del 12/01/2021 al 12/03/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Art Egipci: Imatge i Interpretació.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.