Foto de Josefina Plaixats
  • Línies de recerca
  • La meva recerca va començar en el camp de la biologia molecular. Els meus interessos actuals de recerca inclouen: (a) les relacions sòl-planta-animal en comunitats de pastures i agroecosistemes en el context del canvi climàtic, (b) la dinàmica del carboni i la biodiversitat en els ecosistemes de pastures, c) el potencial de crema prescrita en el maneig de recursos naturals i restauració de pastures tant en la biodiversitat com en la qualitat nutritiva de l'herba i la influència del pasturatge.
  •