Activitats formatives grupals



Les Activitats d’Orientació Professional grupals ofereixen eines i recursos per a la cerca de feina, i ajuden les persones a desenvolupar les competències idònies per a inserir-se al mercat laboral. Acostumen a ser sessions d’unes dues hores de durada que es realitzen en els centres propis i adscrits a la UAB i que són gratuïtes per a les persones estudiants i titulades de la Universitat.
 
Les activitats adopten formats diversos: conferències, tallers, seminaris, cursos... Les organitzem a petició de les pròpies Facultats i Escoles de la UAB i les imparteixen persones ponents expertes en cada temàtica. Així doncs, el contingut de les sessions sempre és de qualitat i s’adapta a les necessitats de l’alumnat i les persones titulades de la Universitat. A l’inici de curs acadèmic enviem als centres docents el nostre catàleg d’activitats actualitzat per tal que puguin triar les que considerin més adequades (o bé proposar-ne de noves).
 
Des del Servei també organitzem algunes activitats transversals vinculades a la inserció laboral –adreçades al conjunt de les persones estudiants i titulades de la UAB– amb un format no acadèmic, innovador i motivador (per exemple, fent ús de la música rock, el teatre o l’humor).
 
Per tal d’assistir a les activitats, cal fer la inscripció prèvia a l’aplicació NEXUS i presentar el full d’inscripció en arribar a la sessió. Això permet obtenir un certificat d’assistència amb posterioritat.
 
L’alumnat també pot proposar l’organització d’activitats formatives grupals a les persones responsables dels seus centres docents i/o al Servei d’Ocupabilitat de la UAB, enviant un missatge a orientacio.professional.so@uab.cat.
 
Consulta la programació d'activitats actualitzada a la nostra agenda.
 
La nostra programació sol incloure sessions de les següents temàtiques:

  • El Servei d’Ocupabilitat de la UAB. Com et pot ajudar a impulsar la teva carrera professional?
  • Definició del projecte professional. Definició de l’objectiu professional, planificació de la cerca de feina, personal branding, motivació/automotivació, competències transversals (comunicació, creativitat), etc.
  • Eines de cerca de feina. La importància del currículum vitae.
  • Canals de cerca de feina. Recursos de cerca de feina 2.0, autocandidatura, xarxes socials i networking, etc.
  • Procés de selecció. L’entrevista de treball.
  • Mercat de treball. Sortides professionals, normativa laboral bàsica, la primera nòmina, fiscalitat i dret laboral del teu sector professional, inserció laboral amb perspectiva de gènere, generació d’idees (emprenedoria) ètica i social, etc.
  • Nous formats d’activitats. Taller Actualitza el teu CV, taller Parlem el mateix idioma que les empreses, etc.