• UABDivulga
01/2009

Comportament lineal

Carme Rissech, Maureen Schaefer i Assumpció Malgosa
Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version