• UABDivulga
10/2008

Dispositiu mòbil que es desplaça llarg d'un nanotub muticapa

Riccardo Rurali, Eduardo R. Hernández, A. Barreiro i A. Bachtold
Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version