• UABDivulga
09/2007

Millorar la qualitat de vida després d'un trasplantament de fetge

Itxarone Bilbao Aguirre
Unitat de Trasplantament Hepàtic Hospital de la Vall d'Hebron.
 
View low-bandwidth version