• UABDivulga
06/2007

Figura 1: Concentracions de TAFI en malalts amb diabetis tipus 2 i en controls sans

Dra. Mercedes Rigla Cros
S. Endocrinologia i Nutrició Hospital de Sant Pau
 
View low-bandwidth version