• UABDivulga
05/2007

Robot

Asier Ibeas*

*El grup de Sistemes Avançats de Control i Robòtica està format per Ignasi Serra, Ramón Vilanova, Romualdo Moreno, Carles Pedret, Pedro Balaguer, Orlando Arrieta, Salvador Alcántara i Asier Ibeas, del Department. de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes de la Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version