• UABDivulga
05/2007

Una mostra amb nitrògen dins l'aparell de mesura

Ramon Ramon Real,
Francisco Valero
Departament d'Enginyeria Química

Manel del Valle
Departament de Química

Ramon Ramon Ferrés

Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version