Ofertes i recursos UE


Pràctiques i feina a la Unió Europea

La Unió Europea (UE) ofereix periòdicament ofertes de llocs de pràctiques en les seves institucions i també convoca regularment concursos i oposicions per seleccionar personal. En aquest apartat trobareu informació de les convocatòries vigents i també recursos i informació per preparar aquests concursos i oposicions.


1. Pràctiques
2. Convocatòries de concursos i oposicions
3. Portals de feina i pràctiques
4. Recursos per conèixer i preparar concursos i oposicions

5. Institucions europees a Barcelona i a la UAB
6. Debats i actualitat1. Pràctiques
 

- REPER: Representació Permanent de Espanya davant la UE. La UDA (Unidad de Apoyo) publica quinzenalment el butlletí de pràctiques de la UE. (16/07/2019)

- Pràctiques a la Delegació del Govern davant la UE (curs 2019-2020) +info.

- Secretaria d’Afers Exteriors (GENCAT): manual de pràctiques a les institucions europees i a altres actors internacionals.

- Guia del calendari de pràctiques a les institucions europees (Quick Guide to EU Traineeships) +info.

- Pràctiques a les Delegacions de la UE (no retribuides) +info.

- Pràctiques a la Oficina Europea de Patents +info.

- European Enterprise Institute: programa de pràctiques. Fer la sol·licitud entre 3-6 mesos abans de l’estada.

- European Policy Centre: accepta candidatures individuals per pràctiques i feina.


Tornar a dalt

2. Convocatòries de concursos i oposicions
 

- EPSO: Oficina Europea de Selecció de Personal. Informació i convocatòries.

- REPER: Representació Permanent de Espanya davant la UE. La UDA (Unidad de Apoyo) publica quinzenalment el butlletí de concursos de la UE. (16/07/2019)


Tornar a dalt

3. Portals de feina i pràctiques


- EURES: portal europeu de mobilitat professional de la Comissió Europea.

- EURAXESS: portal adreçat a investigadors que cerquen oportunitats laborals de recerca en altres països, tant de la Unió Europea com d’altres països.

- ErasmusIntern: portal del programa Erasmus + gestionat per Erasmus Student Network amb ofertes d’empreses per fer estades de pràctiques i informació sobre mobilitat.

- Portals de cerca de pràctiques de la pàgina web del Servei d'Ocupabilitat: conté un recull de portals per trobar ofertes de pràctiques.

- Vacants per personal temporal: portal amb ofertes de feina temporals a institucions de la Unió Eoropea.


Tornar a dalt

4. Recursos per conèixer i preparar concursos i oposicions
 

- REPER: Representació Permanent de Espanya davant la UE.

- EPSO (Sample tests and training): exemples de diferents processos de selecció.

- Prospects: assessment centre; què és, què s'hi fa, què s'avalua i com preparar-se.

- Europarltv.eu: què són i que fan els assistents dels eurodiputats?

- Join the European Parliament: document amb informació sobre perfils professionals, tipus de contractes, estades de pràctiques i visites, ambient de treball, etc.

- Dossier del Parlament Europeu: els assistents a Eurodiputats; quina és la seva feina, que cal per ser assistent, estatus legal i altre recursos.

- Directori d’Eurodiputats i Assistents: permet cerca pels dos perfils i també informació sobre les empreses proveïdores de serveis.


Tornar a dalt

5. Institucions europees a Barcelona i a la UAB
 

- Representació de la Comissió Europea a Barcelona

- Parlament Europeu / Oficina d’Informació a Barcelona

- Delegació del Govern davant la Unió Europea

- The Union for the Mediterranean

- Xarxa d’informació Europe Direct

- Fusion for energie (F4E)

- European Forest Institute

- Centre de Documentació Europea UAB

- Càtedra Jean Monnet UAB


Tornar a dalt

6. Debats i actualitat
 

 

Tornar a dalt