Documentació requerida

Guia de la documentació necessària

Documentació requerida

En aquesta convocatòria, serà necessari disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant signatura electrònica.

Serà requisit obligatori signar digitalment els documents del programa que sols requereixin la signatura de la persona estudiant i de les persones de la UAB (persones tutores o coordinadores d’intercanvis).

Si la persona tutora de l’entitat d’acollida disposa de signatura electrònica vàlida, també es podran signar electrònicament aquells documents que requereixin signatures de fora de la UAB.

Per a més informació, consulta el Dossier informatiu de la convocatòria (veure enllaç inferior).

 

  Documentació Erasmus+ Pràctiques

Un llistat esquemàtic amb tots els passos a seguir per no saltar-se'n cap i saber, amb només un cop d'ull, en quin punt del procés es troba l'estudiant en cada moment.

  Documentació UAB Exchange Programme Traineeships

Un llistat esquemàtic amb tots els passos a seguir per no saltar-se'n cap i saber, amb només un cop d'ull, en quin punt del procés es troba l'estudiant en cada moment.

  Qui ha de signar què i com?

Per a ambdós programes, pots consultar les persones responsables de signar els documents de la convocatòria.

  Dossier informatiu de la convocatòria

Per a ambdós programes, es donen indicacions sobre com emplenar la documentació i altra informació d'utilitat.

Fer la sol·licitud