Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Destinacions

Destinacions Programa Propi

actualitzat en data 23 d'octubre de 2020

Els llistats actualitzats de destinacions per al programa UAB Eschange del curs acadèmic 2021/22 s'han publicat i s'aniran actualitzant en cas que es produeixin canvis, al peu d'aquesta pàgina.

Consulteu sempre el web de la universitat de destinació per obtenir la informació completa. Podeu anar directament al web de cada universitat clicant a sobre del nom.

Comproveu també que les universitats que ofereixen plaça a tots els centres de la UAB realment imparteixin els estudis del vostre interès i no tinguin restriccions per als alumnes d'intercanvi.

En tots els casos, l'admissió al programa d'intercanvis resta condicionada a l'acceptació final per part de la universitat d'acollida.

Els acords en el marc del conveni amb el BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire) estan en procés de renovació. El nombre de places és orientatiu i l'admissió pot estar, a més a més, condicionada a l'equilibri dels fluxos de mobilitat IN i OUT entre la universitat d'acollida i la UAB.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

(**) Els estudiants de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpica Ocupacional de Terrassa, heu de consultar el listat que es troba a les Destinacions Erasmus. 
 

Es recomana que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx


Llistat d'universitats de destinació per al curs 2021/2022: