Imatge Banner Grups Puntuals de Simetria Geologia Cristal·lografia UAB

Eines per a l'estudi de la simetría puntual cristal·lina:

A través del projecte 'Grupos Puntuales de Simetría, ¿jugamos? (FCT-13-5966) es va desenvolupar una aplicació per a mòbil (Quiztallography) dissenyada també amb la finalitat d'aprendre simetría puntual cristal·lina, l'aplicació es pot descarregar en aquest enllaç per a dispositius Android i en aquest enllaç per a Windows Phone. També us pot interessar visitar psymmetry.eu

A través del projecte d'innovació docent 'Disseny 3D al servei de la millora de la qualitat docent en Cristal·lografia' (2010MQD00113), Lluís Casas i Eugènia Estop han participat en la producció de material docent interactiu per a l'estudi de la simetria puntual cristal·lina. 

La versió més recent d'aquest material ha sigut incorporada a la pàgina web de les Taules Internacionals de Cristal·lografia. Podeu accedir-hi a través del Symmetry database (http://it.iucr.org/resources/symmetrydatabase/), o entrant directament a Interactive visualizacion (http://symmdb.iucr.org/point_groups/groups/select?w=vis)

També us podeu descarregar la versió inicial d'aquesta eina interactiva en els següents documents:1.pdf
-1.pdf
2.pdf
2Bm.pdf
3.pdf
-3.pdf
3m.pdf
-3m.pdf
4.pdf
-4.pdf
4bm.pdf
4bmmm.pdf
4mm.pdf
6.pdf
-6.pdf
6Bm.pdf
6bmmm.pdf
-6m2.pdf
6mm.pdf
23.pdf
32.pdf
-42m.pdf
-43m.pdf
222.pdf
422.pdf
432.pdf
622.pdf
m.pdf
m-3.pdf
m-3m.pdf
mm2.pdf
mmm.pdf

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona