Dades de recerca en accés obert

Podem considerar que les dades són obertes quan hi podem accedir lliurement i gratuïta i a més a més, les podem reutilitzar per a altres investigacions.

Dades en Accés Obert  al Programa H2020

El programa europeu de finançament de la recerca Horitzó 2020 estableix que a partir de l’1 de gener de 2017, tots els grups i centres de recerca que gaudeixin d’un ajut concedit en el marc del programa H2020 hauran d’elaborar un Pla de Gestió de Dades que garanteixi el compliment dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) pel que fa a les dades. Qui gaudeixi d’un ajut d’H2020 haurà de publicar les dades de la seva recerca en obert per defecte.


Pla de gestió de dades

El pla de gestió de dades o DMP en les seves sigles en anglès (Data Management Plan) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte i resumeix les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també després que aquest hagi finalitzat.
El Programa H2020 demana als responsables dels projectes que elaborin un Pla de Gestió de Dades, la primera versió del qual s’ha de lliurar durant els 6 primers mesos.
El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha desenvolupat l'eina: Pla de Gestió de Dades de Recerca per elaborar-lo. Pots accedir a l'eina, a la infografia i a un videotutorial d'ajuda. Una vegada finalitzat podeu publicar-lo al DDD

El DDD: repositori per a dades de recerca en obert

El Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), repositori institucional per a la producció científica de la universitat, acull a partir de 2017 datasets. La comunitat UAB amb ORCID hi pot dipositar gratuïtament conjunts de dades de recerca que no excedeixin 5GB en qualsevol format i amb llicència CC0, preferentment. Consulteu-ne totes les condicions a la taula comparativa de repositoris multidisciplinars per a dades en obert. Per a casos especials podeu posar-vos en contacte amb: ddd.bib@uab.cat
Addicionalment podeu consultar el registre de repositoris de dades de recerca re3data.org, si voleu veure una relació exhaustiva dels repositoris existents a dia d’avui a nivell mundial, i les Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca del CSUC.

Més informació


- Preguntes Més Freqüents sobre Dades del Blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert
- Infografies de REBIUN: Dades de recerca i accés obert
-Recomanacions per a la gestió de dades de recerca dirigides a investigadors de Maredata