Open Access

Dades de recerca en accés obert

Podem considerar que les dades són obertes quan hi podem accedir lliurement i gratuïtament i a més a més, les podem reutilitzar per a altres investigacions.

Dades en Accés Obert al Programa Horizon Europe

Horizon Europe

 

 

Els beneficiaris d’un ajut d’Horizon Europe hauran de: 

  • Gestionar les dades d’investigació responsablement d’acord amb els principis FAIR  
  • Elaborar un Pla de Gestió de Dades (PDG) i actualitzar-lo periòdicament. 
  • Dipositar les dades, tan aviat com sigui posible, en un repositori de confiança (si la convocatòria ho estableix, el repositori haurà d’estar federat a l’EOSC – European Open Science Cloud- o complir els seus requeriments). 
  • Publicar les dades sota CC BY o CC0 o una altra llicència amb drets equivalents seguint el principi “tan obert com sigui possible i tan tancat com sigui necessari”. 
  • Proporcionar informació al repositori sobre els resultats de la investigació i qualsevol altra eina necessària per a validar les dades. 
  • Metadades de les dades de recerca obertes amb CC0 o equivalent.

 

Dades en Accés Obert al Programa H2020

Programa H2020

 

 

 

El programa europeu de finançament de la recerca Horizon 2020 estableix que a partir de l’1 de gener de 2017, tots els grups i centres de recerca que gaudeixin d’un ajut concedit en el marc del programa H2020 hauran d’elaborar un Pla de Gestió de Dades que garanteixi el compliment dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) pel que fa a les dades. Qui gaudeixi d’un ajut d’H2020 haurà de publicar les dades de la seva recerca en obert per defecte.


Pla de gestió de dades

El pla de gestió de dades o DMP en les seves sigles en anglès (Data Management Plan) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte i resumeix les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també després que aquest hagi finalitzat.
Els principals organismes de finançament de la recerca demanen als responsables dels projectes que elaborin un Pla de Gestió de Dades. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha desenvolupat l'eiNa DMP: Pla de Gestió de Dades de Recerca per elaborar-lo. Podeu accedir a l'eina, a la infografia  

                                         

i a un videotutorial d'ajuda. Una vegada finalitzat podeu dipositar al DDD la seva versió final.
El grup de treball de suport a la recerca del CSUC ha creat una "Guia per elaborar un pla de gestió de dades per a doctorands"

Per a més informació contacteu amb la vostra biblioteca de referència.

El DDD: repositori per a dades de recerca en obert

Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)

 

 

 

 

El DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Mostra una col·lecció organitzada, d’accés obert i interoperable.

La Política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la UAB (acord del Consell de Govern de l'11 de març de 2020) i la Publicació en obert de les dades de recerca dels projectes d'investigació de la UAB (elaborat pel Servei de Biblioteques, Servei d'Informàtica i Àrea de Gestió de la Recerca. Maig 2020) preveuen que les dades finals dels projectes finançats amb fons públics siguin dipositades al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD). La comunitat UAB amb ORCID hi pot dipositar gratuïtament conjunts de dades de recerca que no excedeixin 25GB en qualsevol format i amb llicència CC0, preferentment. Consulteu-ne totes les condicions a la taula comparativa de repositoris multidisciplinars per a dades en obert.
La web del Servei de Biblioteques inclou informació sobre els objectius, les característiques i els serveis i compromisos del DDD per als projectes de recerca

Per a qualsevol consulta posa't en contacte amb la teva biblioteca de referència

 

CORA. Repositori de Dades de Recerca


CORA
 

El CORA. Repositori de Dades de Recerca (RDR) és un repositori de dades federat i multidisciplinar que permet a les universitats catalanes, centres de recerca CERCA i altres entitats que fan recerca la publicació de conjunts de dades de recerca en mode FAIR i seguint les directrius de l’EOSC (European Open Science Cloud).
A la web trobaràs descrits els seus objectius i beneficis. També pots consultar les pàgines informatives sobre la publicació de dades i les bones pràctiques a tenir en compte.

Per publicar dades de recerca en aquest repositori posa’t en contacte amb la teva biblioteca de referència.


Més informació

Preguntes més freqüents