Open Access

Dades de recerca en accés obert

Podem considerar que les dades són obertes quan hi podem accedir lliurement i gratuïtament i a més a més, les podem reutilitzar per a altres investigacions.

Dades en Accés Obert al Programa Horizon Europe

Horizon EuropeEls beneficiaris d’un ajut d’Horizon Europe hauran de: 

 

  • Gestionar les dades d’investigació responsablement d’acord amb els principis FAIR  
  • Elaborar un Pla de Gestió de Dades (PDG) i actualitzar-lo periòdicament. 
  • Dipositar les dades, tan aviat com sigui posible, en un repositori de confiança (si la convocatòria ho estableix, el repositori haurà d’estar federat a l’EOSC – European Open Science Cloud- o complir els seus requeriments). 
  • Publicar les dades sota CC-BY o CC-0 o una altra llicència amb drets equivalents seguint el principi “tan obert com sigui possible i tan tancat com sigui necessari”. 
  • Proporcionar informació al repositori sobre els resultats de la investigació i qualsevol altra eina necessària per a validar les dades. 
  • Metadades de les dades de recerca obertes amb CC-0 o equivalent.

 

Dades en Accés Obert al Programa H2020

Programa H2020El programa europeu de finançament de la recerca Horitzó 2020 estableix que a partir de l’1 de gener de 2017, tots els grups i centres de recerca que gaudeixin d’un ajut concedit en el marc del programa H2020 hauran d’elaborar un Pla de Gestió de Dades que garanteixi el compliment dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) pel que fa a les dades. Qui gaudeixi d’un ajut d’H2020 haurà de publicar les dades de la seva recerca en obert per defecte.


Pla de gestió de dades

Pla de gestió de dadesEl pla de gestió de dades o DMP en les seves sigles en anglès (Data Management Plan) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte i resumeix les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també després que aquest hagi finalitzat.
El Programa H2020 demana als responsables dels projectes que elaborin un Pla de Gestió de Dades, la primera versió del qual s’ha de lliurar durant els 6 primers mesos.
El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha desenvolupat l'eina: Pla de Gestió de Dades de Recerca per elaborar-lo. Pots accedir a l'eina, a la infografia  

                                         

i a un videotutorial d'ajuda. Una vegada finalitzat podeu publicar-lo al DDD
El grup de treball de suport a la recerca del CSUC ha creat una "Guia per elaborar un pla de gestió de dades per a doctorands"

El DDD: repositori per a dades de recerca en obert

Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)La Política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la UAB (acord del Consell de Govern de l'11 de març de 2020) i la Publicació en obert de les dades de recerca dels projectes d'investigació de la UAB (elaborat pel Servei de Biblioteques, Servei d'Informàtica i Àrea de Gestió de la Recerca. Maig 2020) preveuen que les dades finals dels projectes finançats amb fons públics siguin dipositades al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD). La comunitat UAB amb ORCID hi pot dipositar gratuïtament conjunts de dades de recerca que no excedeixin 25GB en qualsevol format i amb llicència CC0, preferentment. Consulteu-ne totes les condicions a la taula comparativa de repositoris multidisciplinars per a dades en obert. Per a casos especials podeu posar-vos en contacte amb: ddd.bib@uab.cat
Addicionalment podeu consultar el registre de repositoris de dades de recerca re3data.org, si voleu veure una relació exhaustiva dels repositoris existents a dia d’avui a nivell mundial, i les Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca del CSUC.

Més informació

Bones pràctiques en gestió de dades de recerca

Preguntes més freqüents
- Preguntes Més Freqüents sobre Dades del Blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert
- Infografies de REBIUN: Dades de recerca i accés obert
Recomanacions per a la gestió de dades de recerca dirigides a investigadors de Maredata