Transferència de coneixement

La transferència de coneixement (TC) és el conjunt d’activitats dirigides a la difusió de coneixements, experiència i habilitats amb la finalitat de facilitar l’ús, l’aplicació i l’explotació del coneixement i les capacitats en R+D de la universitat fora de l’àmbit acadèmic, ja sigui per altres institucions d’R+D, el sector productiu o la societat en general.

El concepte de transferència de coneixement és diferent del de transmissió de coneixement, ja que, mentre en el cas de la transferència es pretén incorporar el coneixement a una cadena de valor perquè generi un retorn econòmic, en el cas de la transmissió només es busca la publicació, la divulgació o la docència.

Conceptes clau:

  •  Innovació oberta (open innovation). Aquest model d’innovació es desenvolupa principalment a partir de l’aparició de fons públics destinats a la recerca col•laborativa publicoprivada, en la qual universitat i empresa comparteixen objectius, recursos i drets de propietat intel•lectual (IPR).
  • La recerca col•laborativa pot ser un canal important de transferència de coneixement entre l’acadèmia i la indústria, el govern i les empreses, en els dos sentits, i pot conduir a altres activitats de transferència de coneixement com ara les llicències o la formació de spin-off.
  • Una invenció encara no és una innovació, fins i tot pot estar molt lluny de ser-ho. Sovint és necessari que la universitat participi activament en la demostració de la utilitat potencial d’aquestes invencions (proof-of-concept), abans que la indústria pugui incorporar-les en condicions de mercat o d’ús social.
  • La llicència d’una tecnologia té un paper important com a catalitzador del desenvolupament ulterior de la tecnologia. En aquest model, els drets d’explotació sobre la invenció són transferits, mitjançant una llicència, a una empresa o a una spin-off, que es fa càrrec de dur a terme les proves o els desenvolupaments que encara calgui fer i per als quals es poden necessitar uns recursos de què el grup de recerca no disposa. Això no significa que no hi hagi una assistència o un assessorament dels investigadors.
  • Cada acord de llicència reflecteix les necessitats i les expectatives particulars d’un determinat llicenciador i un determinat llicenciatari. No obstant això, l’èxit d’un acord de llicència depèn de diversos elements fonamentals. Per exemple, per concloure una llicència cal determinar quin és el valor de la tecnologia patentada. Al contrari del que passa amb els béns tangibles, fer-ho no és una tasca fàcil, però ja hi ha diversos mètodes d’avaluació aplicables a l’àmbit de les tecnologies.

Per tot això, en open innovation la gestió correcta de la propietat intel•lectual és un requisit essencial per dur a terme una transferència de coneixement. A partir d’aquesta, s’articulen el conjunt de drets exclusius que protegiran generació de coneixement que pot donar lloc a nous productes, nous procediments o nous dissenys. Això significa identificar resultats transferibles i protegir-los, si escau, tenint en compte una concepció del seu ús, aplicació, explotació econòmica o negoci (invenció).