In Company

Servei d'idiomes per a empreses i institucions

El nostre programa d’idiomes per a empreses proporciona un servei personalitzat amb una formació d’alta qualitat i eficàcia, que s’adapta a les necessitats lingüístiques centrant-se en el desenvolupament de les competències professionals dels treballadors. La programació dels nostres cursos es fa a partir d’una comprensió precisa de les necessitats del client, amb la finalitat d’oferir-li una formació a mida.

— Els nostres professors es desplacen a la vostra empresa i ens adaptem als horaris que ens sol·liciteu.
— Oferim classes en grup, classes One to One i classes Two to One.
— La durada dels cursos depèn del tipus de curs i dels objectius que es volen aconseguir.
— El pressupost es fa a partir d’una prova de nivell gratuïta i no vinculant.
— Els cursos poden ser subvencionats per la Fundació Tripartida. Facilitem tots els documents necessaris per a la tramitació.


 


Programes fets a mida
Anàlisi de les necessitats formatives de l’empresa
Detecció del nivell amb proves escrita i oral
Assessorament sobre els formats dels cursos
Disseny a mida dels programes
— Presentació de proposta i calendari
Control, seguiment i avaluació dels coneixements dels alumnes
Certificació universitària
Informes periòdics per a l’empresa amb el progrés de cada alumne i l’assoliment dels objectius
— Control i avaluació dels sistemes docents i de l’eficàcia dels cursos

Formació lingüística a l’empresa
Cursos generals.
Cursos de conversa.
Preparació d’exàmens.
— Idiomes en el camp dels negocis: màrqueting, vendes, compres, comerç internacional, comptabilitat, finances, dret, medicina, turisme i hostaleria, i el que la vostra empresa necessiti.
— Formació en àrees lingüístiques específiques: atenció telefònica, negociació, presentacions, secretariat, tècniques de redacció, tècniques de traducció, redacció d’informes, atenció al públic, congressos, redacció i lectura de textos tècnics.

Certificació
Tots els cursos estan certificats per la Universitat Autònoma de Barcelona, prenent com a referència l’escala de nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.

Preus del servei d'idiomes per a empreses
•    Preu per grup: 69 €/hora
•    Preu per grup reduït (3-5 alumnes): 67 €/hora
•    Preu per classe Two to One (dos alumnes): 61 €/hora
•    Preu per classe One to One (particulars): 57 €/hora

— Les hores de classe realitzades es facturen mensualment (a mes vençut). La factura està exempta d’IVA pel fet de ser un servei de formació.
— Els preus poden incrementar-se en funció de l’idioma, l’especificitat o la ubicació de l’empresa.
— Els preus no inclouen els llibres que s’utilitzin als cursos.

Els preus inclouen:
— Formació presencial a l’empresa.
— Proves de nivell escrites i entrevistes.
— Assessorament segons les necessitats lingüístiques i els resultats de la detecció de nivell.
— Disseny dels programes dels cursos.
Coordinaciódels cursos (professorat, programes i alumnes).
Avaluaciódel progrés dels alumnes amb informes per a l’empresa.
— Presentació dels informes finals dels cursos, amb l’assoliment dels objectius, l’avaluació i els comentaris sobre cada alumne.
— Informe sobre la valoració dels nostres cursos per part dels alumnes.
Certificació.
Desplaçament del professor (Barcelona – Zona 1).

Altres serveis
— Assessorament sobre nivells de domini de l’idioma en relació amb les diferents activitats professionals de l’empresa.
— Detecció dels nivells de domini de l’idioma dels candidats a un lloc de treball.
— Avaluació i certificació dels nivells de domini de l’idioma.
— Traducció i correcció de textos.


Quedem a la vostra disposició per ampliar qualsevol informació que considereu necessària.

Descarrega la informació