Vés al contingut principal

Indicador de Cites de Revistes (Journal Citation Indicator - JCI)

Mesura la mitjana de la repercussió de les cites normalitzades per categories (Category Normalized Citation Impact-CNCI) dels articles i revisions publicats a una revista durant el període de tres anys. Complementa el factor d’impacte i permet interpretar i comparar revistes de diferents disciplines. 

Indicador creat el 2021, quan Journal Citation Reports (JCR) va incorporar Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI). Donat que aquestes revistes no tenen Factor d’Impacte es va crear el JCI per a totes les col·leccions incloses a JCR: SCIE, SSCI, A&HCI i ESCI. Es va calcular també retrospectivament.

Un valor superior a 1 indica que la revista té una repercussió de les cites esperat millor que la mitjana de la categoria, i menor que un està per sota d’aquesta repercussió.

Indicador cites revistes