Dret

Bases de dades de Dret

Aranzadi Instituciones. Legislació completa (estatal, autonòmica, foral i europea), codis legislatius i projectes de llei; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina, comentaris i bibliografia, sobretot de revistes Aranzadi. Inclou formularis.
 
vLex Global. Legislació completa, codis i convenis col·lectius;  jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; notícies. També informació jurídica internacional de diferents països del món. L’editor ens dóna accés a 4 Pràctics: Sociedades Mercantiles, Contencioso-Administrativo, Esquemas Procesales, i Laboral.

  • Vincent és una eina d'intel·ligència artificial que analitza el contingut, temes i cites legals dels documents que hi arrosseguem (.doc, .pdf, .txt) i llista documentació relacionada.

La Ley digital. Legislació completa, codis i convenis col·lectius; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis. Conté La Ley Doctrina, amb el  text complet de revistes i llibres de l'editorial La Ley.

Biblioteca virtual Tirant. Plataforma que dona accés a llibres digitals d'àmbit jurídic en castellà.

Tirant on line. Legislació completa i codis; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; dossiers i esquemes temàtics. També inclou informació jurídica internacional.

Tirant Analytics. Accés a jurisprudència a través de la representació gràfica i interactiva de dades. Les gràfiques permeten observar en un sol cop de vista les característiques més importants de la nostra cerca, entendre el context, establir connexions i extreure conclusions de manera ràpida. Té filtres bàsics i destaca el filtre per jurisdicció, les gràfiques d'anàlisi de Tribunals i els arbres de decisió de cara a l'estratègia jurídica.
 
Consultor jurídico. Legislació internacional, europea, estatal i autonòmica, convenis col·lectius de treball, jurisprudència, circulars i altres documents de la Fiscalia, doctrina, contractes i formularis, dossiers temàtics i esquemes processals, subvencions que es publiquen diàriament al BOE, eines de càlcul d’interessos i indemnitzacions.
 
Westlaw International for Academics (Thomson Reuters Westlaw). Fonts d’informació jurídica de tipologia diversa: bases de dades, revistes i diaris, formularis, tractats, materials pràctics jurídics, etc. Legislació, jurisprudència i doctrina  internacionals, especialment d'Estats Units d'Amèrica (EUA).
 
Dispute settlement commentaries. Informes i documentació diversa (anàlisis i comentaris) sobre resolució de conflictes de l’Organització Mundial de Comerç.
 
LegalTrac. Citacions d’articles de més de 1400 títols de revistes jurídiques, especialment de països de tradició anglosaxona; alguns són a text complet.

Criminal Justice Database dins de la base de dades multidisciplinar ProQuest Central. Base de dades de revistes acadèmiques d’Estats Units i internacionals a text complet sobre criminologia i aspectes relacionats.

dA, derecho animal : la web de los animales con derechos. Conté una base de dades de legislació i jurisprudència animal elaborada per la UAB.

LegalQuiz. Aplicació web en format formulari elaborat per l’editorial Lefebvre per practicar les preguntes i les seves respostes de les matèries que s’inclouen a l’examen d’Accés a l’Advocacia.

Checkpoint. Legislació fiscal i laboral, convenis col·lectius de treball, jurisprudència, doctrina administrativa i d'autor, supòsits pràctics, formularis, taules i esquemes. Cal autenticació (dirigiu-vos a bib.socials@uab.cat).
 
Boletín Oficial del Estado. Portal jurídic amb diverses bases de dades: Legislación, amb legislació estatal (des de 1968), autonòmica (des de 1980) i comunitària (des de 1952); Gazeta, història del BOE des de 1661 a 1959; Jurisprudencia Constitucional, amb sentències i autos del Tribunal Constitucional des de 1980; dictàmens del Consejo de Estado i de la Abogacía del Estado, doctrina de la Fiscalía General del Estado des de 1978; dret de la Unió Europea; Biblioteca Jurídica Digital, amb codis electrònics universitaris; el BOE a text complet des de 1995, altres diaris oficials autonòmics, provincials i comunitaris, i el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

A més, també disposeu d’altres bases de dades de temàtica multidisciplinària, com per exemple: Web of Science, Scopus, ÍnDICEs CSIC, ISBN, ISSN...

Per a més informació, podeu consultar la Guia de Recursos digitals en Dret.