Materials funcionals i reactivitat orgànica


Investigadora principal
Rosa Mª Sebastián Pérez

Paraules clau
Materials, polímers (dendrimers, benxoxazines, cianoacrilats), recobriments, auto-reparació, fotoquímica, interruptors moleculars, compostos cromofóbics, compostos luminiscents, nanocàpsules, materials mesoporosos, activitat biológica, nanopartícules metàl·liques i de sílica, catálisis, biocides, reactivitat orgánica, compostos altament fluorats, hidrofobicitat, dendrímers, benzoxazines, cianoacrilats

Descripció del grup i linies de treball
El nostre grup de recerca és multidisciplinar. Es desenvolupa un projecte centrat en la preparació de diferents materials amb l’objectiu principal d’assolir reptes de la societat. La nostra recerca es pot classificar en quatre línies principals: a) generació de compostos, materials i processos foto-actius (polimeritzacions foto-induïdes, materials foto-funcionals i interruptors moleculars), b) preparació de materials nano-particulats de metalls o sílice per catàlisi, aplicacions biomèdiques (nanopartícules de sílice i plata) i sensors (dendrimers); c) molècules fluorades i materials per recobriments o d’utilització a casa; d) síntesi de polímers emprant nous catalitzadors (benzoxazines, cianoacrilats, resines epoxi).

Composició del grup
José Luis Bourdelande Fernández
Jordi Hernando Campos
Jordi Marquet Cortés
Roser Pleixats Rovira
Adelina Vallribera Massó
Parc de Recerca UAB Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Tesis en xarxa TDX

 

UAB Divulga La revista de divulgació científica de la UAB

 

Intranet del departament Intranet del departament

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona