Estratègies de pensament visual (VTS)

Modalitat: seminari semipresencial.
Durada: 15 hores.
Calendari: 17 de gener, 14 de febrer, 14 de març, 9 d'abril, 7 de maig i 4 de juny de 2019.    
Horari:
 
de 17.45 a 19.45 h.
Lloc de realització: Les tres primeres sessions es faran al Museu Picasso de Barcelona; les altres tres al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Professorat: Equip educatiu del Museu Picasso i del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Preu: curs gratuït
Codi curs: 3999/1                
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Aquesta edició del  seminari  continua volent  donar suport en la pràctica de la Metodologia de les Estratègies de Pensament Visual (VTS) a aquells professionals de l’educació que hagin fet una introducció i que tinguin interès per implementar-ho en la seva tasca docent.

Objectius bàsics:

 • Exercitar i aprofundir la pràctica de les Estratègies de Pensament Visual.
 • Compartir els projectes que s'estan realitzant als diferents centres educatius on el docent està posant en pràctica la metodologia.

Què farem: 

 • Establir parelles d’aprenentatge dins del grup de pràctica.
 • Practicar en grup la metodologia de les Estratègies de Pensament visual (VTS) a les sales dels 2 museus, centrant cada sessió en un aspecte concret de les habilitats del mediador.
 • Autoavaluar i avaluar el procés com a moderador i observador del debat davant l’obra d’art.
 • Compartir les aplicacions d’aquesta metodologia en diferents contextos d’aprenentatge.
 • Visita a un dels dos museus per fer una pràctica amb els alumnes (amb possible coaching per part de l’equip del Museu). 

Requisit per poder-se inscriure en aquest seminari:

 • Haver participat en algun cursos de formació VTS de l'ICE:
  • Parlem d'art: les estratègies de pensament visual com a eina educativa (2016-2017).
  • Parlem d'art: les estratègies de pensament visual com a eina educativa (2017-2018).

Avaluació:
L'avaluació serà a partir de la participació i d'haver realitzat una visita a un dels dos museus per posar en pràctica el mètode VTS amb el grup classe de cada docent.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores del curs, per tenir dret al certificat caldrà haver fet la visita a un dels dos museus i la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat.
Per demostrar l'assistència heu de signar cada dia al full de control. No s'acceptarà cap justificació posterior de les persones que no hagin complert aquest requisit.


Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.