V Trobada de Tutoria a l'ESO: la tutoria participativa

L'acció tutorial esdevé una eina clau —avui més que mai— en la formació de persones amb pensament crític i compromeses, amb més possibilitats d'inserció social i professional en una societat canviant i en evolució permanent com és la nostra.
Conjuntament amb l'orientació educativa, l’acció tutorial és un dels principis bàsics de l'aprenentatge permanent, i la conjugació de tots dos ajuda a garantir l'èxit educatiu de l'alumnat al llarg de tota la seva vida acadèmica.
És per això que els docents ens hem de plantejar aquest acompanyament individual i col·lectiu de l'alumnat de manera significativa, integral  i transversal.

PROGRAMA

08.45 Recepció i acreditació

09.00 Presentació de la trobada

09.15 Conferència debat: Estratègies de la tutoria participativa

a càrrec de Joana Ferrer, cap del Servei d'Orientació i Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i Enric Roca, director del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB

10.45 Pausa

11.15 Tallers simultanis*

1. Un equip que acompanya. Generem expectatives positives per al nou curs 
A càrrec d’Àngels Matarín, de l’INS Nicolau Copèrnic.
Sota els paràmetres de construir una  acció tutorial com a funció transversal i de responsabilitat compartida amb tot l'equip docent, us volem presentar les activitats i tallers que fem en la setmana d'acollida i com ens organitzem per dissenyar una proposta que orienti als nois i noies cap a l'assoliment dels objectius i l'èxit en la realització del seu projecte de vida. 

2. El portafoli digital com a eina per a la millora de la competència personal i social 
A càrrec de Neus Heras de l’INS Vall de Llémena.
Presentem una eina o recurs per treballar les competències bàsiques de l'àmbit personal i social. Es tracta de fer que els alumnes siguin protagonistes de seu procés d'aprenentatge i desenvolupament personal a través de l’avaluació. 

3. El joc de la Cigonya
A càrrec de Mercè Grau de l’Equip ICE de Tutoria.
Taller lúdic per a l’apoderament familiar en l’acompanyament del procés d’orientació personal i professional de llurs fills i filles. Dirigit a les famílies i també als tutors i tutores.

Presentació El joc de la cigonya
Taller El joc de la cigonya

4. Tutoria a l'ESO, el repte de ser-hi
A càrrec d’Elisabeth Forns, de l’INS Jacint Verdaguer.
Volem compartir la nostra manera d'ampliar la mirada com a docents que treballen amb adolescents, no només com a orientadors acadèmics sinó també com a acompanyants en el seu creixement integral: treballant les emocions, compartint diverses maneres d'encarar un conflicte i descobrint les seves fortaleses i les seves debilitats. Per fer-ho cal una nova organització horària que permeti els tutors de secundària fer un seguiment més profund.

Taller El repte de ser-hi

5. Organització de centre per afavorir la tutoria
A càrrec de Xell Coll i Toya García, de l’INS Montgros. 
Es mostrarà una nova organització de centre, replantejant els espais i les franges horàries.

6. La tutoria a l’INS Les Vinyes de Castellbisbal
A càrrec de Gregori Berbegal i Núria Boix.
Una proposta diferent de treball de la tutoria.

7. Coeducació amb realitat augmentada: una experiència de centre
A càrrec de Francesc Solans, de l’INS Josep Vallverdú.
Consisteix en treballar la igualtat de gènere utilitzant la realitat augmentada. L'alumnat directament implicat en la creació de contingut elaborarà diferents itineraris amb eines digitals que un cop formaran part de la realitat augmentada podran ser utilitzats per tota la comunitat educativa, dins i fora de l'institut.


12.20 Tallers simultanis*

1. Un equip que acompanya. Generem expectatives positives per al nou curs
2. El portafoli digital com a eina per a la millora de la competència personal i social 
3. El joc de la Cigonya 
4. Tutoria a l'ESO, el repte de ser-hi 
5. Organització de centre per afavorir la tutoria
6. La tutoria a l’INS Les Vinyes de Castellbisbal 
7. Coeducació amb realitat augmentada: una experiència de centre


13.30 Cloenda-Resum tallers

Presentació Cloenda

* Els tallers es repeteixen en els dos torns, al formulari trieu-ne dos diferents.

Lloc de realització: Casa de Convalescència. Hospital de Sant Pau, c/ Sant Antoni Maria Claret 171, Barcelona.
Data: 10 de novembre de 2018

Es farà gravació de tota la trobada.

Places exhaurides

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada.