Simposi d'aprenentatge globalitzat i per projectes - Presentació


 

Presentació     Prog rama Organització Comunicacions i pòsters Inscripció

 

PRESENTACIÓ

Des de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona hem convocat un simposi sobre aprenentatge globalitzat i per projectes. El Simposi tindrà lloc els dies 23 i 24 de novembre de 2018 al campus de Bellaterra de la UAB y combinarà l'intercanvi d'experiències de treball amb l'exposició de plantejaments acadèmics que les emmarquen.

Pretenem afavorir un aprenentatge escolar que sigui útil per formar ciutadans crítics, amb opinió pròpia, amb prou eines i coneixements per ser autònoms i capaços de resoldre els reptes vitals en cooperació amb els altres. Veiem que tot el que passa a la vida real, tot allò que és autèntic, no està fragmentat ni simplificat, sinó que és únic, global i complex. Però els processos d'aprenentatge que es plantegen a l'escola sovint tendeixen a fragmentar i simplificar el coneixement amb la lloable intenció de fer-ho més assequible. Per un costat, al llarg de la història de la humanitat, el volum de coneixements ha anat augmentant i aquest fet ha provocat l’especialització creixent de les disciplines, disciplines que en van traslladant al món escolar en forma de matèries o assignatures. D’altra banda, s’ha confiat que es podien aprendre els diferents components d’un coneixement  que més tard acabaria completant-se.

La realitat actual és que cada vegada més docents veuen que aquesta manera de treballar implica una fragmentació del coneixement que no existeix a la vida real i un allunyament de l’alumne del veritable objecte de l’aprenentatge i el coneixement, donar resposta a les grans i petites preguntes que la vida ens planteja. És per això que actualment són molts els centres que veuen necessària una mirada global i complexa de l’aprenentatge. Docents que entenen que aprendre és un acte intencional i que només allò que respongui a una necessitat de l’alumnat té possibilitats de romandre com un aprenentatge rellevant. Que els aprenents tinguin consciència d’aprendre per a la vida facilitat que els aprenentatges siguin significatius.