Treball per projectes a primària

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a:
professorat d'educació primària.
Durada:
30 hores (21 hores presencials + 9 no presencials).
Calendari:
dimarts, 18 de febrer; 3, 17 i 31 de març; 14 i 28 d'abril; i 12 de maig de 2020.
Horari: de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Campus de la UAB a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Professorat: Òscar Navarro Pons
Preu: 90€
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat


Presentació:
En aquest curs volem donar a conèixer els aspectes més destacats del treball per projectes i la implicació que té a l'aula i a l'escola aquesta filosofia de treball.

Objectius:

  • Compartir un marc conceptual del treball per projectes.
  • Conèixer i compartir diferents projectes.
  • Reflexionar sobre com es crea coneixement a partir del treball per projectes
  • Reflexionar sobre el paper de l'alumnat, dels docents, de les famílies, del context, en el treball per projectes.

Programa:
Sessió 1. Definir/Compartir el marc.
En aquesta sessió reflexionarem per situar-nos en el mateix marc conceptual sobre què entenem per treball per projectes.

Sessió 2. Com comencem els projectes (les investigacions, les descobertes...): la importància de les preguntes.
Farem una passejada per l’entorn del centre, centrant-nos en un àmbit determinat, per veure quines possibilitats ens dona. Reflexionarem sobre diferents maneres d’iniciar un projecte.

Sessió 3. Gestió de la informació. Com creem i compartim coneixement?
Viurem una part d’un projecte realitzat per alumnat de 4t de primària sobre com construir la millor piràmide per representar l’obra de La flauta màgica.

Sessió 4. El paper dels docents, de l'alumnat, del context.
Què han de fer els docents quan treballem per projectes? I l'alumnat? Quins beneficis podem treure del context per aprofundir en el coneixement?

Sessió 5. Com programem?
En una realitat complexa on volem investigar i fer recerques socialment rellevants, el currículum establert quin paper hi ha de jugar?

Sessió 6. Procés d'avaluació complex
Si tot és global i entrelligat, com hem d’avaluar què fa el nostre alumnat i què aprèn? També reflexionanem sobre com ha estat la formació i quins aspectes cal millorar.

Metodologia: 
S'intercalaran explicacions més teòriques per part del formador amb activitats molt pràctiques per part dels participants.
Es buscarà la constant participació de les persones assistents, donant-los la paraula i el protagonisme.
Caldrà que els participants aportin actuacions que realitzen (o volguessin realitzar) en els seus centres de treball.

Observacions:
Les persones inscrites haurien de portar, si és possible, un ordinador portàtil.

Avaluació:
S'establirà el següent mecanisme de seguiment de les sessions:

  • a cada sessió hi haurà un grup de persones que realitzarà l'acta de seguiment de la sessió. La següent sessió s'iniciarà amb la revisió d'aquesta acta.
  • de cada sessió es realitzarà una enquesta online que caldrà contestar.


Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores presencials del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament de l'activitat.