Instruccions de matrícula de les nostres activitats

Llegiu aquestes indicacions prèvies, tingueu en compte els requisits dels navegadors que podeu fer servir i seguiu les instruccions que us anotem.

  • Per inscriure's a una activitat, caldrà haver-se registrat prèviament a la base de dades de la UAB. 
    El programa us assignarà un número d'identificació d'usuari (NIU) i us farà generar una contrasenya. Aquest pas només s'haurà de fer la primera vegada que hi accediu.
  • Les persones que han sigut, o són, estudiants, PAS o PDI de la UAB, no caldrà que facin aquest pas perquè ja disposen del NIU. En cas que no recordeu aquesta dada o la contrasenya associada, poseu-vos en contacte amb nosaltres per telèfon, al 935812393, o per correu electrònic a ga.ice@uab.cat
Instruccions per fer la inscripció si ja teniu NIU
Cliqueu a l'enllaç "Accés a la inscripció amb NIU" que trobareu a la pàgina del curs o trobada. Seguiu aquestes instruccions a partir del punt 5.

Instruccions per registrar-se i fer la inscripció d'una activitat
Cliqueu a l'enllaç "Accés a la inscripció sense NIU" que trobareu a la pàgina del curs o trobada i seguiu aquestes instruccions des del punt 1.

1. Ompliu les Dades identificatives, les Dades personals i les Dades de contacte, accepteu el tractament de dades personals i cliqueu a Continuar

 
2. Verifiqueu que les dades que heu entrat són correctes marcant la casella i cliqueu a Continuar.


3. Anoteu el NIU que us apareix a la pantalla, escriviu-lo al camp corresponent i genereu la contrasenya que dessitgeu seguint les instruccions. 
    Cliqueu a Acceptar.4. Cliqueu a Continuar5. Pareu atenció als requisits dels navegador abans d'iniciar la matrícula.
Entreu el vostre NIU al camp Usuari/a i la contrasenya que heu generat al camp corresponent i cliqueu a Entrar.6. Comproveu que l'activitat que voleu matricular és la que apareix al camp "Estudi a matricular". Si és correcte, cliqueu a Alta de nova matrícula
7. Empleneu totes les dades que us demana el formulari. Tingueu en compte que per entrar les poblacions heu d'escriure el codi postal al camp corresponent. La població es carregarà automàticament.
    Llegiu i accepteu el document de tractament de dades i cliqueu a Acceptar.8. Cliqueu a Acceptar9. Cliqueu a Acceptar10. Cliqueu a Confirmar


Si l'activitat és gratuïta ja haureu finalitzat. Us apareixerà la pàgina de confirmació de la matrícula. 
Si l'activitat és de pagament continueu.

11. Marqueu la casella de confirmació dels termes de pagament i cliqueu a Acceptar12. Entreu les dades de la vostra targeta i continueu el procés de pagament fins que us aparegui la confirmació de la matrícula.