Escriptura d'articles de didàctica: escriure per pensar la pràctica

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a:
qualsevol professional del món educatiu.
Durada:
20 hores (10 hores presencials + 10 no presencials).
Calendari:
dimarts, 28 de gener, 10 i 31 de març i 28 d'abril de 2020.
Horari: de 18 a 20:30 h.
Lloc de realització: Aula 21 de la Facultat de Ciències de l'Educació, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Professorat: Jordi Domènech Casal
Preu: 55€
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat


Presentació:
El curs té per objectiu introduir els participants a l’escriptura d’articles de didàctica com a procés de reflexió sobre la pròpia pràctica. El curs alterna espais de descripció de tipologies d’articles, estructura i estratègies de redacció i reflexió amb espais pràctics al llarg dels quals s’acompanyarà els participants en l’escriptura del seu article, amb la perspectiva que en acabar el curs hagi completat el cicle d’escriptura i enviament per a la seva publicació.

Objectius:
Conèixer les principals revistes de didàctica d’àmbit estatal i l’estructura i estil dels articles de didàctica.
Saber articular els processos de reflexió didàctica i escriptura per a l’anàlisi de la pròpia pràctica.
Vincular la pròpia pràctica a conceptes de referència didàctics i pedagògics.
Desenvolupar estratègies organitzatives per a la publicació d’articles de didàctica.
Usar l’escriptura per desenvolupar una mirada més analítica i crítica sobre la pròpia pràctica.
Les persones participants, en acabar la formació seran competents per a escriure articles sobre experiències didàctiques i ajudar altres a fer-ho.

Programa:
El curs consta de 4 sessions presencials de 2,5 hores alternades per *tasques no presencials.
Cada sessió té un doble objectiu de connexió entre escriptura i reflexió i de desenvolupament d’un article per part de cada participant.
Continguts del curs:
- Tipus de revistes i articles. Estructura i marcs de referència. "Publicabilitat" d’una experiència didàctica. *Versió 1: Títol i marc inicial.
- Etapes en el Procés d’escriptura i Focus. *Versió 2: Introducció i Metodologia.
- Format i estructura interna del text. Aspectes organitzatius i Gestió emocional del procés. *Versió 3: Resultats.
- Orientar l’escriptura a crear coneixement. Components ètiques. *Versió 4: Discussió i Conclusions.
- Procés d’enviament, seguiment i difusió.  *Versió 5 per a revisió final i enviament.

Metodologia: 
Les sessions presencials alternaran espais d’explicació i demostració per part de la persona formadora amb espais d’interacció entre participants i treball amb l’orientació de la persona formadora.
Cada sessió acabarà amb un encàrrec (una tasca en relació a l’escriptura del seu propi article) que les persones participants hauran de portar fet per a la següent sessió.
Cada sessió començarà a partir de la discussió conjunta dels dubtes sorgits de les tasques i incorporarà també continguts propis de la sessió per poder entomar els següents passos.

Observacions:
Les persones inscrites haurien de portar un ordinador portàtil.

Avaluació:
S'avaluaran les tasques encomanades.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores presencials del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament de l'activitat.