Salut emocional d’infants i joves en les adversitats, la mort i el dol. Com acompanyar moments que no s’obliden 

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat de tots els àmbits educatius, pedagògs, treballadors socials...
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Xusa Serra Llanas.
Preu: 115 €.
**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Places exhaurides

Presentació:
Actualment observem actituds domèstiques de sobreprotecció vers els infants i joves davant allò que implica dolor i més quan té relació amb la mort d'una persona estimada o mascota. Les mentides o la manca d’informació els fa sentir desprotegits, confosos i desconfiats. Darrers estudis demostren un augment de trastorns emocionals d'infants i joves relacionats amb situacions de patiment domèstic i de dols pendents de resoldre. Alguns infants  viuen conflictes familiars que poden representar un patiment que es pugui convertir en l'inici de trastorns mentals. L'any 2017 de les 235.189 persones ateses als centres de salut mental, 66.000 eren menors. L’infant i l’adolescent viu a l'escola el que viu a casa, i la preocupació dels docents per aquests fets, encara més en el context dels nostres dies, ens ha dut a dissenyar aquest curs amb el propòsit de capacitar els professionals de l'educació en l'acompanyament del dol infantil i juvenil, promoure un canvi en la cultura de les pèrdues i fomentar la salut emocional des de la infància.

Objectius:

 • Capacitar a mestres/docents en l'acompanyament educatiu dels infants i joves en les adversitats, les pèrdues, la mort i el dol.  
 • Promoure el descobriment del que sentim i perquè ho sentim davant la malaltia, la mort i el dol. Facilitar la reparació emocional de l'assistent. 
 • Adquirir coneixements sobre els protocols quan la mort i el dol arriben a l'escola. 
 • Fomentar la salut emocional d'infant i joves i empoderar-los per la transmissió dels coneixements a següents generacions.  
 • Transmetre el poder terapèutic dels rituals socials al voltant de la mort.  
 • Adquirir coneixements que facilitin la detecció de processos de dol complicats i/o de trastorns mentals. 

 Continguts:

 • D'on venim. Qüestionari inicial. Coneixements antropològics. Diferents cultures, mites i religions. El tabú sobre la mort dels nostres dies. Evolució del concepte morir. Reflexions personals sobre la mort. Aventura de la vida.  
  En cada sessió es projectaran films i/o es llegiran relats relacionats amb el tema que ens ocupa. 
 • On estem. Reflexions personals del propi camí. Pèrdues i adversitats durant la vida. Les dimensions humanes i com es complementen. Educació i salut: dos pilars socials amb completa relació. Ens pot emmalaltir el patiment? Qualsevol conflicte ens pot emmalaltir? 
 • L'acompanyament educatiu i les famílies. Dificultats dels professionals de la salut per acceptar el final de vida. L'acompanyament educatiu de les malalties i del final de vida. Com acompanyar. Ubuntu. The question as road i la veritat acumulativa. La mort a casa o l'hospital. L'envelliment actiu. Coneixements sobre el Testament de Voluntats Anticipades.  
 • Família i temps de dol. El triangle terapèutic. Els Membres Alfa. Com detectar-los. Què és el dol? Tipus. Dol saludable. Dol per la mort d'un fill. Mort gestacional i perinatal. Dol complicat. Estadístiques. Dades de l'impacte. Trastorns freqüents. Aspectes personals, familiars i socials que poden complicar el temps de dol. Dades de la mort imposada. El suïcidi.  
 • Els infants i el dol. Els infants i la malaltia. La família font de confort i disconfort. Detecció de patiment en l’infant per mitjà del dibuix. Com donar-los una notícia. Els diferents dols i pèrdues de l'infant. Com explicar el suïcidi als infants. Models de psicologia evolutiva. Taller Ara sí que sé. Dol a les escoles. Protocols quan la mort i el dol arriben a l'escola. Rituals. La necessitat universal d'acomiadar-se. Aspectes tanatològics. Qüestionari Posterior.

Metodologia:
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UAB. És un curs participatiu, reflexiu i educatiu. La filosofia del curs se centra a aproximar les persones participants a l’acompanyament emocional, a la presa de consciència d’allò viscut, a saber entendre les emocions i a descobrir possibles formes de reparació. Per facilitar una nova mirada a les pròpies emocions, els continguts es tracten des de la distància i l'apropament de forma progressiva, promovent la reflexió, la confiança i la no confrontació emocional. El temari pretén convidar l’assistent a descobrir l'existència de la pròpia essència i com pot ajudar a entendre, reparar i modificar actituds davant la vida i la mort. Per facilitar la connexió emocional, se li dona un format visual d'històries properes i reals, on el docent coneix en profunditat cada una de les històries que es mostren. 
Per garantir els objectius del curs, la metodologia s'ha basat en les dades recollides al llarg de deu anys durant el Curs d'acompanyament educatiu a les malalties, el dol i la mort, que indiquen que una formació basada en la reflexió, reparació d'aspectes personals i progressiva, promou canvis de pensament i millores en les actituds vers les malalties, les adversitats, el dol, el final de vida i/o la mort.    
Es facilitarà bibliografia per facilitar-ne la consulta i ampliació de coneixements.  
Exposició dels continguts amb Power Point i material complementari: Films relacionats amb els continguts, lectures i cartes/reflexions compartides. 
Horaris de connexió sincrònica: dies 1, 6, 8, 9 i 13 de juliol, de 19 a 20 h.

Avaluació:  
El curs s'inicia amb un qüestionari previ i es finalitza amb el mateix qüestionari. Els canvis detectats en les respostes ens indicaran canvis en les actituds personals davant diferent situacions. S'informarà l'assistent del resultat personal. Aquests canvis indicaran l'efectivitat del curs per a ajudar i acompanyar els infants i joves en contacte amb situacions adverses i doloroses. 

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.