Gestió positiva del conflicte

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat de totes les etapes educatives.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Zoraida Antich i Francesc Notó.
Preu: 115 €.

Presentació:
En aquest curs es plantegen els coneixements i competencies necessaries per poder fer una gestió positiva dels conflictes que podem viure en la nostra feina tant amb l'alumnat com amb el professorat. 

Objectius:

 • Conèixer els elements necessaris per poder analitzar els conflictes. 
 • Reconèixer tipus de conflictes habituals que es donen en els centres i analitzar les possibles respostes. (Pautes d'observació i reflexió) 
 • Desenvolupar estratègies de gestió de l'aula per atendre conductes disruptives, agressions, manca de respecte... 
 • Conèixer les competències necessaries per a la gestió positiva dels conflictes.
 • Desenvolupar les habilitats cognitives necessàries per a la resolució de problemes interpersonals. 
 • Exercitar-se en habilitats socials. 
 • Reconèixer les emocions i controlar les respostes. 
 • Exercitar-se en tècniques de comunicació positiva. 
 • Conèixer i exercitar les diferents tècniques de gestió positiva dels conflictes: la negociació, la conciliació, la mediació, l'arbitratge. 
 • Conèixer recursos i materials per treballar amb l'alumnat per millorar la gestió positiva dels conflictes. 

Continguts:

 • Concepte i elements del conflicte. 
 • Estudi de casos i possibles respostes.
 • Tipus de posició i resposta als conflictes. 
 • Competències necessàries per gestionar positivament els conflictes: comunicatives, socials, emocionals, tècniques de gestió, aula, equips, mediació.

Metodologia:
El curs es realitzarà a l'aula virtual Moodle de la UABPartint de les nostres realitats es reflexionarà sobre els continguts plantejats necessaris per una gestió positiva del conflicte.

Avaluació: 
Participar en els fòrums. 

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Perfils professionals:
Aquest curs ha estat aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil Diversitat i Educació especial.