Això no va de llibres. Ficció digital infantil i juvenil a la biblioteca de centre i a l'aula

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat de totes les etapes educatives.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Lucas Ramada Prieto.
Preu: 115 €.

Places exhaurides

Presentació:
Mentre que el 78 % de la població en edat d’escolarització obligatòria consumeix regularment formes digitals de ficció, aquest camp de la cultura contemporània és un espai desconegut per a les institucions educatives i per a la majoria dels docents. Proposem aquest curs perquè el professorat vegi les possibilitats comunicatives que aquesta mena d’obres presenta a l’hora d’oferir educació literària a l'alumnat, i adquireixin tot un seguit d’eines crítiques amb les quals poder valorar críticament les obres, seleccionar-les segons els seus contextos educatius, i també començar a pensar maneres d’introduir-les a l’aula i a la biblioteca del centre. 

Objectius:

  • Entendre els elements que defineixen i caracteritzen la ficció digital infantil i juvenil. 
  • Comprendre els espais de circulació d’aquestes noves formes digitals per poder accedir-hi de manera autònoma.
  • Comprendre les relacions de la ficció digital amb la resta d’esferes culturals amb les què es relaciona i l’influeixen artísticament. 
  • Desenvolupar mecanismes de discussió, valoració i interpretació entorn a la ficció digital infantil i juvenil. 

Programa:

  1. Si això no va de llibres, de què va? Les propietats que defineixen la ficció digital infantil i juvenil. 
  2. El nou circuit digital. On i com es troben les obres de qualitat? 
  3. Tot hi té sentit: la importància dels objectes virtuals en les obres digitals.
  4. Mil maneres de parlar. L’ecosistema multimèdia en la ficció digital: llenguatge escrit, oral, so, imatge, animació... 
  5. Trencar la línia? Què passa quan els textos deixen d’estar ordenats?  
  6. Jugar importa? La interactivitat com a forma de comunicar.  

Metodologia:
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UABAnada i tornada constant des de la lectura i joc de les obres, a la discussió i debat sobre aquestes mateixes obres per tal d’interioritzar els conceptes i competències que es tractaran, sempre des d’un marc teòric per dotar les persones inscrites d’eines de construcció de sentit.  

Avaluació:
L’avaluació es farà de manera qualitativa mitjançant un informe final que doni compte de l’avenç comunitari del grup, a més a més, a través d’un formulari que reculli respostes concretes, també de tipus descriptiu, sobre les percepcions individuals de cada assistent. 

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.