El projecte "Ciències 12-15", mitjà per a desenvolupar la competència científica

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 15 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Tomàs Aguilera, Joan Aliberas, Conxita Calvo, Josep Corominas, Josep Lluís Estaña, Gemma García, Mercè Guerrero, Fina Guitart, Mercè Izquierdo.
Preu: 60€
**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació:
Presentem un projecte curricular per a l'ESO, "Competències de pensament científic, Ciències 12-15", fonamentat en aportacions de la recerca recent en didàctica de les ciències. Està pensat per activar les emocions i el raonament de sentit comú dels alumnes i així estimular el seu aprenentatge de les ciències (motivació intrínseca). Tot fent ciència a la seva mida, l'alumnat va adquirir-ne els coneixements i les competències corresponents a l'ESO. L'hem aplicat en diversos centres durant anys amb bons resultats, que aprecien tant el professorat com l'alumnat. 

 

Objectius:

 1. Presentar un projecte didàctic de "ciència per a tothom" amb el qual a l'aula o al laboratori s'experimenta, es discuteix, s'argumenta i s'introdueix el llenguatge científic; en definitiva, s’hi fa activitat científica amb sentit per a l'alumnat. 
 2. Analitzar la funció didàctica de les principals activitats proposades a l'estudiant. 
 3. Comprendre, en una primera aproximació, les bases didàctiques i científiques sobre les quals s’ha elaborat el projecte.
 4. Convidar el professorat assistent a portar el projecte a les seves classes, ja que és obert, compta amb el suport del Departament d’Educació i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el volem enriquir a partir de la seva aplicació en els centres i de l’avaluació dels resultats que s’hi obtenen. 

Continguts:
Presentarem la proposta curricular de ciències per a l'ESO que de manera abreujada anomenem "Ciències 12-15". Abasta de primer a tercer curs i consta de 9 unitats.

 • UD1 La gosadia d’explorar l’Univers: llunyà i alhora proper.
 • UD2 El planeta blau: Per què? Fins quan?
 • UD3 La vida a la Terra: igual però diferent.
 • UD4 La Terra: un planeta que canvia.
 • UD5 Què tenen en comú les muntanyes russes i els castellers?
 • UD6 Que ve el llop!
 • UD7 Domesticant el llamp: llamps i trons... mòbils i GPS.
 • UD8 Què es manté inalterat quan tot canvia? De l’espelma als aliments.
 • UD9 Cuidar la vida, donar vida.

En destacarem els principis que l'estructuren:

 1. Mostrarem com posem a l'abast de l'alumnat la modelització de situacions contextualitzades i el seu funcionament cognitiu i emocional.  
 2. Subratllarem l'aposta per combinar les diferents disciplines científiques (multidisciplinarietat) per construir amb l'alumnat una comprensió integrada del món, i potenciar el treball conjunt, tan enriquidor, del professorat de diferents disciplines. 
 3. Posarem exemples de com treballem competencialment la construcció dels grans models teòrics de la ciència, la introducció progressiva del llenguatge científic, la realització d’observacions i experiments, la utilització d’instruments, les discussions basades en indicis i arguments, alguns debats sobre temes d’interès científic i social i també l’organització de l’aula per poder fer tot això de manera que tingui sentit per a l'alumnat.  
 4. Donarem exemples d’activitats competencials que permeten avaluar el progrés de l’alumnat. 
 5. Evidenciarem la compatibilitat d’aquest material amb el treball per projectes mentre alhora assegurem els aprenentatges bàsics de les ciències. 

Metodologia:
El curs es realitzarà a l'aula virtual Moodle de la UAB. S’organitzarà en tres cicles, cadascun amb una estructura semblant: 

 • Presentació del curs (cicle 1) / Comentari de les tasques realitzades a partir del cicle anterior (cicles 2 i 3).
 • Presentació del més essencial de cadascuna de les unitats (quins obstacles comptem que ens trobarem i com proposem de superar-los):
  • Cicle 1: de primer d’ESO (unitats 1, 2 i 3).
  • Cicle 2: de segon d’ESO (unitats 4, 5 i 6).
  • Cicle 3: de tercer d’ESO (unitats 7, 8 i 9).
 • Presentació d’aspectes transversals: 
  • Cicle 1: modelització i competències.
  • Cicle 2: regulació de l’activitat a l’aula. 
  • Cicle 3: avaluació de competències. 
 • Les persones inscrites al curs realitzaran tasques individuals proposades per aprofundir en els aspectes clau del projecte i les lliuraran telemàticament i dins del termini establert. Podran comptar en tot moment amb un formador o formadora que els pot atendre personalment per donar-los suport en la tasca. 
 • A la part final del curs es farà un retorn de les tasques del darrer cicle i un debat final, tot mirant cap al futur.

Horaris de connexió sincrònica: 

 • Dies 2, 6 i 9 de juliol, de 9 a 10 h.
 • 14 de juliol de 9 a 11 h.

Avaluació:  
Es tindrà en compte la participació i implicació en les activitats i debats i la qualitat de les tasques realitzades. 

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.