Desmuntem l'edat mitjana! Curiositats, tòpics i mentides sobre l'Europa medieval

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
*El curs està adreçat a secundària pel fet que és principalment a 2n d'ESO quan es tracten amb certa profunditat els continguts de l'època medieval i on el curs pot ajudar a replantejar materials i unitats didàctiques. 
Amb tot, els contingut aniran en la línia de presentar unes línies generals del període i oferir nous punts de vista. Per tant, pot ser d'aprofitament si, tot i no ser de secundària, es vol tenir una visió més acurada de l'edat mitjana. 
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Alberto Reche.
Preu: 115 €.
**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Places exhaurides

Presentació:
Benvinguts a l’edat mitjana, deu segles d’història sobre els que sempre tenim la sensació de saber-ho tot o, com a mínim, saber (i amb això ens val!) que van ser un desastre total: fams, guerres, brutícia, endarreriment cultural, persecucions religioses, intransigència, brutalitat, misogínia, societat piramidal! I deu ser veritat, ja que les novel·les històriques, el cinema i els llibres de text ho repeteixen una vegada rere altra.
El cert, però, és que la imatge que tenim de l’Europa medieval ha passat per massa filtres interessats (el Renaixement, les revolucions burgeses, el Romanticisme, el relativisme modern...) que han construït una visió col·lectiva de l’edat mitjana ben distorsionada. 

 

Objectius:
En aquest curs analitzarem el perquè dels diferents tòpics i mentides sobre l’Europa medieval i intentarem treure a la llum la profunditat de l’època: hi desfilaran grans personatges, curiositats i nous punts de vista que, potser, ens reconciliaran amb els segles més importants per entendre els problemes del nostre món actual.

 Continguts:

 • Bloc 1: Com es construeixen una època històrica i els seus tòpics?  
  • La creació de l’edat mitjana i la seva evolució dins del pensament occidental. 
  • La sorprenent modernitat de l’Antiguitat Tardana.
 • Bloc 2: Els ‘Renaixements’ abans del Renaixement 
  • De com els irlandesos van salvar la civilització: el nexe desconegut amb la tradició clàssica. 
  • El renaixement carolingi i les seves conseqüències 
  • L’explosió cultural del segle XII  
 • Bloc 3: Desmuntem els tòpics: 
  • Posem ordre a l’Europa feudal: ni senyors tan violents, ni camperols tan sotmesos  
  • Hi havia dones a l’edat mitjana? Les grans desconegudes d’una època desconeguda. 
  • El cos a l’Edat Mitjana: medicina, higiene i sexualitat. 
  • Les altres ‘edat mitjanes’ - Dissidència, cultura política i moviments socials.  
 • Bloc 4: Cal repensar com ensenyem l’edat mitjana a classe? 

Metodologia:
El curs es realitzarà a l'aula virtual Moodle de la UABA través de diversos grans temes, anirem desmuntant la imatge distorsionada que tenim de l'edat mitjana, per tal de posar en evidència la diferència entre el discurs general sobre l'època i la seva realitat. 
Horaris de connexió sincrònica: dies  2, 6, 9 i 13 de 10 a 12 h.

Avaluació:  
Es realitzarà a través de la visualització dels continguts del curs, de la participació en els espais de debat que es vagin obrint i de la realització de petites tasques complementàries. 

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.