Crear i publicar contingut audiovisual (OBS Studio, OpenShot, GIMP)

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat de d'educació infantil, primària, secundària i Cicles Formatius.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Miquel Gabarró Miras.
Preu: 115€.
**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació:
Aquest curs va destinat a tots aquells docents que tinguin la necessitat de substituir o reforçar les seves classes presencials amb contingut audiovisual i publicar-ho a entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge o plataformes com Youtube. 

Objectius:
L'objectiu és capacitar als docents en les eines necessàries per crear i publicar contingut audiovisual capturant la informació de la pantalla del seu ordinador, dispositius externs d'àudio, tractament d'imatges i edició de vídeo, en aquest cas amb les aplicacions OBS Studio, GIMP i OpenShot.

Continguts:
Mòdul 1 - Tractament d'imatges amb GIMP. 

 • Introducció. 
 • Instal·lació GIMP (MAC i PC). 
 • Entorn de feina i configuració bàsica. 
 • Eines de selecció.
 • Eines de transformació. 
 • Eines de pintura.
 • Capes. 
 • Eines de text.
 • Eines d'ajust.

Mòdul 2 - Vídeo, screencast i streaming amb OBS Studio. 

 • Introducció. 
 • Instal·lació OBS (MAC i PC). 
 • Configuració de les entrades d'àudio. 
 • Configuració de les entrades de vídeo. 
 • Configuració avançada. 
 • Com enregistrar una classe - Nivell bàsic (presentació + veu). 
 • Com enregistrar una classe - Nivell avançat (presentació + webcam). 
 • Com enregistrar una classe - Nivell professional (presentació + webcam + transicions). 
 • Pujar vídeos a plataformes de streaming.

Mòdul 3 - Edició de vídeo amb OpenShot. 

 • Introducció. 
 • Instal·lació OpenShot ( MAC i PC). 
 • Entorn de feina i configuració bàsica. 
 • Importació fonts (imatges, vídeo, àudio). 
 • Edició Nivell bàsic (vídeo, música, imatges i títols) 
 • Edició Nivell avançat (Transicions). 
 • Edició Nivell professional (Efectes de vídeo). 
 • Exportació de vídeos. 

Metodologia:
El curs es realitzarà a l'aula virtual Moodle de la UABLes persones inscrites tindran accés: 

 • A tot el material del curs. 
 • Fòrum per dubtes. 

La realització de 3 sessions síncrones per videoconferència

 • Mòdul 1 - Tractament d'imatges amb GIMP. 
  Dilluns 06/07/2020 de 17:00 a 18:30 h.
 • Mòdul 2 - Vídeo, screencast i streaming amb OBS Studio. 
  Dijous 09/07/2020 de 17:00 a 18:30 h. 
 • Mòdul 3 - Edició de vídeo amb OpenShot". 
  Dilluns 13/07/2020 de 17:00 a 18:30 h. 

Observacions:
Totes les aplicacions que utilitzarem al curs són gratuïtes, de codi obert i multiplataforma.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.