FAS > Formació i crèdits > Oferta > Tallers 2n semestre 2018-19

Oferta de crèdits 2n semestre 2018-19  (ECTS)

Activitat 1: Visions i reflexions al voltant de les drogues (2 crèdits ECTS)

Descripció: Taller teòric i pràctic que compta amb ponències de professionals i experts en temàtiques rellevants al voltant de les drogues des d’una vessant biopsicosocial, històrica i antropològica. Més concretament, les diferents sessions tractaran el marc legal, la història, els efectes de cada substància, els riscos i les conseqüències derivades del consum, la reducció de riscos i les diferents perspectives d’abordatge de la temàtica, entre d’altres. En la part pràctica, l’estudiantat participarà en la realització d’una acció de sensibilització en matèria de Salut al campus en coordinació amb el Xiringu de Salut de la FAS.

Dates i horari: Del 14 de març al 2 d'abril del 2019. Dimarts i dijous, de 15:30 a 18:30h.
Lloc realització: Sala d'actes Edifici l'Àgora. Plaça Cívica. Campus de Bellaterra UAB.
Avaluació: 
-Cal participar en una de les activitats de prevenció o sensibilització proposades en el marc del Xiringu de Salut de la FAS. 
-Cal una assistència al 100% de les sessions teòriques o a un 80% degudament justificat. 
-Cal fer entrega d’una memòria reflexiva d'un mínim de 1.700 paraules de resposta, amb data límit d’entrega el dimecres 10 d’abril de 2019 (aquest inclòs, fins les 23:59h).
Preu: 40€
Inscripció: Formulari obert.

Activitat 2: Discapacitat o capacitats diverses? (2 crèdits ECTS)

Descripció: Aquesta activitat pretén apropar els estudiants la realitat de les persones amb discapacitat per tal de trencar els estereotips existents a la societat i potenciar, mitjançant el coneixement, la igualtat, i així seguir avançant en la construcció d'una universitat inclusiva. Els estudiants s’aproparan a conceptes bàsics tals com els diferents tipus de discapacitat, disseny universal i autonomia personal, entre d’altres. Es posarà especial èmfasi a la inclusió en l’àmbit acadèmic i social. S’oferirà una visió oberta i reflexionada amb la col·laboració d’entitats de l’àmbit de la discapacitat, que aportaran de primera mà situacions concretes de l’entorn educatiu, laboral i cultural. En aquesta línia, es presentaran bones pràctiques i experiències en relació a la millora en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. El taller també pretén oferir recursos i estratègies pràctiques envers el col·lectiu de les persones amb discapacitat i presentar les seves capacitats i no únicament des de les limitacions. També es vol promoure el debat i la reflexió sobre el procés d'inclusió de les persones amb discapacitat.

Dates i horari: Del 13 de març al 3 d'abril del 2019. Dilluns i dimecres, de 15:30 a 18:30h).
Lloc realització: Sala Polivalent, Edifici Àgora. Plaça Cívica. Campus de Bellaterra UAB.
Avaluació: 
-Assistència al 100% de les sessions teòriques o a un 80% degudament justificat. 
-Assistència obligada a l'activitat pràctica (Visita centre Acidh). 
-Elaboració d’un treball final de 3-4 pàgines, Arial 12 interlineat senzill, amb data límit d'entrega el 21 d'abril de 2019 i amb el següent contingut:
  • Aprofundir sobre un dels temes tractats a les sessions del taller.
  • Reflexió personal sobre la temàtica i l’impacte personal del taller.
-Completar un qüestionari online.
Preu: 40 euros.
Inscripció: Formulari obert.

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats