Formació Virtual

Introducció

Per treballar a una instal·lació de nivell de contenció biològica 2 (NCB2) és un requisit haver realitzat els cursos de “Introducció a la bioseguretat” (comprensió dels principis de la bioseguretat com ara: conceptes de bioseguretat, els grups de perillositat, els nivells de contenció biològica, les condicions i les mesures mínimes exigides per a treballar als diferents NCB) i “Ús de la cabina de seguretat biològica” (una visió general de les diferents classes de CSB, així com l'ús adequat per a garantir la màxima protecció enfront els bioaerosols). Actualment, aquests i d'altres cursos de caire més especialitzat estan editats en la modalitat virtual i van dirigits a tot el col·lectiu del PAS, PDI i PIF que ho requereixi.

Programació (Campus Virtual UAB)
Curs Data Inici de curs Data fi de curs
Introducció a la bioseguretat 

13-octubre-23

10-novembre-23

6-novembre-23

4-desembre-23

Ús de la cabina de bioseguretat

13-octubre-23

10-novembre-23

6-novembre-23

4-desembre-23

Gestió dels residus biològics de laboratori

27-octubre-23

24-novembre-23

20-novembre-23

18-desembre-23

Bioseguretat amb línies cel·lulars i vectors virals

20-octubre-23

27-novembre-23

16-novembre-23

20-desembre-23

Transport i enviament de materials biològics

27-octubre-23

24-novembre-23

20-novembre-23

18-desembre-23

Aquests cursos estan inclosos en l'oferta formativa que gestiona la Unitat de Formació. Per a qualsevol aclariment podeu contactar-la a través de la plataforma Tiquets UAB.

Inscriu-te a un curs

 
Puc accedir a aquests cursos si no tinc una vinculació contractual amb la UAB?

Si tens previst fer un treball de recerca biològica a un laboratori de la UAB i no formes part del col·lectiu PDI, PAS o PIF o, dit d'una altra manera, no disposes d'una vinculació contractual amb la UAB (ex. alumnes de grau, postgrau, màster, doctorat, contractat/da extern/a, investigador/a visitant, etc.) serà la persona supervisora del treball de recerca (IP) qui haurà de sol·licitar la inscripció als cursos emplenant el següent formulari:

Sol·licitud de curs

En aquest cas, els cursos d'autoaprenentatge són gestionats pel Comitè de Bioseguretat de la UAB i es podran sol·licitar qualsevol dia de l'any acadèmic (de setembre a juliol). Les sol·licituds acceptades a partir del dia 15 de cada mes només podran accedir al "Qüestionari final d'avaluació" qualsevol dia del mes següent. Un cop superat el curs podràs descarregar-te un certificat que et servirà per acreditar la formació rebuda. 

 

Per a aquelles persones que no puguin assistir o seguir els cursos en català, hi ha la possibilitat de convalidar-los per uns cursos d'autoaprenentatge (anglès/francès) que han estat creats per la Public Health Agency of Canada (PHAC). Per accedir-hi cal enregistrar-se prèviament i, un cop superat el curs, hi ha la possibilitat de descarregar-se un certificat nominal que servirà per acreditar, davant el CBS, la formació rebuda. Per saber l’equivalència entre els cursos CBS-UAB i els virtuals de la PHAC, podeu consultar la taula de convalidació.