Formació Virtual

Introducció

Per a treballar a una instal·lació de nivell de contenció biològica 2 (NCB2) és un requisit haver realitzat els cursos “Introducció a la bioseguretat” i “Ús i manteniment de cabines de seguretat biològica”. En el cas de no poder assistir al curs presencial en les dates programades hi ha la possibilitat de convalidar-los per uns cursos online (anglès/francès) que han estat creats per la Public Health Agency of Canada. Per accedir-hi cal enregistrar-se prèviament i, un cop superat el curs, hi ha la possibilitat de descarregar-se un certificat nominal que servirà per acreditar, davant el CBS-UAB, la formació rebuda. Per saber l’equivalència entre els cursos presencials i els virtuals podeu consultar la taula de convalidació.