Cicle Formatiu de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Formació d’orientació pràctica en l'obtenció de registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear.

Projecte final de cicle

L’objectiu del projecte és que l’alumne sigui capaç d’aplicar els coneixements adquirits al llarg del CFGS i de demostrar l’assoliment de les diferents competències professionals. 

El projecte està tutoritzat per un professor del centre i es presenta davant d’un tribunal avaluador format per la direcció, un professor no vinculat amb la realització del projecte i/o un professional del sector.