Setmana de la Recerca (Lletres)

Setmana de la Recerca (Lletres)

L’objectiu de la Facultat en organitzar aquestes jornades és potenciar la divulgació i la visibilitat de les investigacions realitzades al si dels seus departaments en l’últim quinquenni i posar en relleu la importància dels resultats obtinguts.

La Setmana comprèn nombroses activitats adreçades especialment als estudiants: taules rodones o conferències científiques que s’estenen més enllà de la setmana, presentació de grups i de noves publicacions, diàlegs entre investigadors júniors i sèniors, ‘demos’ de noves tecnologies aplicades a la recerca, amb la col·laboració del Centre de Visió per Computació de la UAB, i la presentació dels màsters de cada departament.

En les activitats organitzades hi participen els departaments d’Antropologia Social i Cultural, Art i Musicologia, Filologia Anglesa i Germànica, Filologia Espanyola, Filologia Catalana, Filologia Francesa i Romànica, Història Moderna i Contemporània, Geografia, Prehistòria, Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana i Filosofia.


Tots els actes estan envoltats literalment per una exposició de més de dues-centes obres en format llibre editades pel professorat i diversos plafons que informen succintament i visual de les revistes científiques i de les xifres més significatives en relació amb la investigació que es fa al centre.

La UAB i les humanitats digitals:

Les humanitats digitals tenen una especial rellevància en els actes programats, amb diverses activitats sobre resultats de recerca i xerrades sobre el seu ús i aplicació, entre les quals destaca una de les conferències centrals de la setmana, que sota el títol “La cultura digital i les noves arquitectures de participació en les humanitats” imparteix Paul Spence, professor del King’s College London i un dels millors especialistes internacionals en aquesta disciplina.

A continuació de la dissertació de l’investigador britànic, hi ha una presentació de Xarxa en Humanitats Digitals que està previst constituir en la Universitat, sota la coordinació del CORE de Patrimoni Cultural, per tal d’afavorir la col·laboració interdisciplinària en els projectes de recerca sobre les tecnologies digitals i les ciències humanes, les arts i les lletres. En la presentació participen Oriol Vicente (CORE de Patrimoni Cultural), Àngela Serrano (Vicegerència de Recerca i Desenvolupament Estratègic), Alícia Fornés (Centre de Visió per Computador), Ramón Valdés (Director del Màster en Humanitats Digitals) i Raquel Piqué (professora del Departament de Prehistòria i vicedegana de Programació d’Estudis de Màster).

Una segona conferència central de la Setmana de la Recerca s'imparteix per Josep Joan Moreso, director del Programa Recercaixa i President d’AQU Catalunya. Moreso tracta l’estat actual i dels reptes futurs de la recerca en Humanitats i de la necessitat del seu finançament. 

Programa de la Setmana de la Recerca de la Facultat de Filosofia i Lletres