Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 89 25
2019 81 25
2018 88 25
2017 117 25
2016 101 25
2015 96 25
2014 86 25
2013 69 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 88,87% 88,55%
2018 99,33% 99,33%
2017 99,41% 99,4%
2016 98,33% 98,33%
2015 100% 100%
2014 98,33% 98,33%
2013 98,36% 98,36%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats