Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 97 0 *
2020 81 25
2019 76 25
2018 89 25
2017 30 25
2016 67 25
2015 20 25
2014 19 25
2013 67 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 97,67% 100%
2019 98,44% 97,37%
2018 89,04% 76,47%
2017 91,56% 83,93%
2016 96,79% 95,31%
2015 92,73% 88,57%
2014 91,35% 82,69%
2013 94,12% 94,12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats