Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 50 30
2018 41 30
2017 45 30
2016 41 30
2015 34 30
2014 24 30
2013 31 30
2012 29 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 96,78% 97,66%
2017 79,1% 82,32%
2016 82,07% 81,57%
2015 89,19% 97,14%
2014 76,36% 80%
2013 86,1% 85,71%
2012 96,63% 96,63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats