Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 44 45
2021 51 45
2020 40 45
2019 46 60
2018 41 60
2017 36 60
2016 37 60
2015 29 60
2014 24 60
2013 24 50
2012 32 60
2011 57 60
2010 94 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94,33% 94,3%
2021 95,66% 95,91%
2020 93,05% 92,28%
2019 96,34% 99,53%
2018 94,1% 94,49%
2017 92,85% 97,37%
2016 96,75% 97,58%
2015 94,35% 95,42%
2014 92,9% 94,69%
2013 95,12% 100%
2012 97,52% 99,14%
2011 95,19% 96,64%
2010 93,27% 93,27%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats