Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 25 25
2017 38 25
2016 24 25
2015 36 25
2014 37 25
2013 27 25
2012 28 25
2011 42 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 90,76% 91,25%
2016 89,95% 94,89%
2015 90,21% 90,69%
2014 100% 100%
2013 95,35% 95,81%
2012 93,66% 96,86%
2011 93,86% 93,86%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats