Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 129 40
2017 137 40
2016 151 40
2015 98 40
2014 105 40
2013 96 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 98,73% 98,7%
2016 96,96% 96,94%
2015 98,61% 98,59%
2014 98,45% 99,21%
2013 94,29% 94,29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats