Màsters i Postgraus

Postgrau Online en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

Estanteria amb arxius i carpetes

 

El Postgrau Online en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxiu proporciona a les persones al capdavant de serveis de gestió documental i arxiu les eines i estratègies per a executar amb èxit les tasques de direcció i poder liderar processos d’innovació i canvi organitzatiu.

Fes clic aquí per rebre tota la informació

 

Objectius

 • Formar professionals dels arxius i gestors de documents en els camps de la direcció executiva de centres d’arxiu i serveis de gestió documental, tant de les administracions públiques com d’empreses i institucions privades.
 • Proporcionar la formació adequada per a capacitar a aquests professionals en la direcció d’aquests equipaments per a planificar, gestionar i comunicar de forma estratègica.

Pla d'estudis

Recull el tractament dels diversos àmbits que han de permetre una correcta gestió d’aquests centres:

 • visió estratègica
 • planificació i organització
 • infraestructures
 • recursos tecnològics
 • gestió dels equips de treball
 • gestió dels recursos econòmics
 • gestió enfocada a resultats i a la qualitat
 • comunicació i serveis.

El programa es desenvolupa amb la col·laboració de professionals de reconegut prestigi dels àmbits que s'inclouen i l'Associació d'Arxivers de Catalunya.

Destinataris

 • Professionals i futurs professionals de gestió documental i arxivística, de l’administració pública i del sector privat o empresarial, amb tasques d'elaboració i gestió d’elements clau com ara planificació estratègica d’un centre o servei, recursos humans, recursos econòmics i tecnològics, comunicació de productes i serveis.
 • Tècnics i professionals que administren components estratègics per a la direcció: arxivers, gestors de documents, informàtics, tècnics de l’administració, etc.

Accés

Des de qualsevol llicenciatura, grau o diplomatura.

En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa s'atorgarà un certificat d'assistència i aprofitament.

Titulació que s'obté

 • Diploma de Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius.


Sortides Professionals

 • L'administració pública dotada de serveis de gestió documental i de centres d'arxius custodis del patrimoni documental a nivell estatal, regional, departamental, autonòmic, municipal, etc.
 • En organitzacions i entitats privades: universitats, associacions i col·legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, centres d'arxiu privats i col·legis professionals, entre d'altres.
 • En empreses de serveis documentals i arxivístics: consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental, etc.