Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 609 173 50
2019 548 165 50
2018 884 266 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 95,46% 91,68%
2018 94,12% 94,12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats