Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 671 75
2020 501 75
2019 396 80
2018 322 80
2017 311 80
2016 347 80
2015 315 80
2014 312 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 98,47% 99,44%
2019 96,99% 97,66%
2018 98,07% 98,6%
2017 99,34% 100%
2016 98,25% 98,66%
2015 97,94% 98,48%
2014 99,85% 99,85%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats