Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 79 30
2019 67 30
2018 75 30
2017 75 40
2016 72 40
2015 45 40
2014 40 40
2013 12 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 90,91% 92,7%
2018 93,29% 94,74%
2017 96,11% 97,63%
2016 93,95% 94,75%
2015 95,25% 95,52%
2014 87,92% 87,92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats